Rugdikte-indicator

De rugdikte-indicator is een hulpmiddel dat een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de uiteindelijke rugdikte geeft. Scanlaser wijst er echter op dat er altijd sprake zal zijn van een zekere tolerantie (ca. 5%). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomst van deze indicator. Invloeden zoals de hoeveelheid toner, vochtigheid, machine toleranties en toleranties op het papier spelen hierbij een rol en kunnen bij het produceren leiden tot een afwijkende rugdikte. Dat wordt met name zichtbaar bij boeken waarbij in het ontwerp van de rug heel kritisch rekening wordt gehouden met de rugdikte. De waarden van de rugdikte-indicator zijn gebaseerd op gemiddelde tekstboeken die een zwart wit binnenwerk hebben. Bij kleurenboeken of boeken met veel illustraties kunnen de extra lagen toner een totale opdikking tot gevolg hebben die groter is dan de bandbreedte van 5%. Wij adviseren bij dergelijke boeken altijd eerst een acceptatiemodel te laten maken en rekening te houden met een eventuele aanpassing van de rugdikte na deze eerste productie.

 

 

 

↑ Top